Reglement Monsters

WEDSTRIJD REGLEMENT.
Hieronder vindt je de waslijst, waar de wagens aan moeten voldoen voor deelname aan de RC Bigscale Monster Cross. Nu niet gelijk schrikken, je zult zien dat de meeste regels eigenlijk heel vanzelfsprekend zijn!
Toegestane auto’s zijn onder andere:

o FG Monster Truck
o FG Monster Beetle PRO
o Hormann Monster Truck
o Lauterbacher Monster Truck
o Zelfbouw in overleg

Wil je nu meedoen aan de RC Bigscale Monster Cross en staat jouw type auto niet in bovenstaand lijstje, neem dan contact met ons op om te bepalen of jou auto is toegestaan. Door nieuwe fabrikanten en nieuwe types auto’s kan het zijn dat bovenstaand lijst namelijk niet altijd up to date is.
Verder is verplicht:
o Banden diameter minimaal 190mm. Toegestaan zijn de FG Monster Truck band en de Carson Commanche banden. Hier geld ook dat uitzonderingen mogelijk zijn, door nieuwe ontwikkelingen.
o Motoren t/m 32 cc zijn toegestaan.
o Uitlaat is een vrije keuze, doch redelijk gedempt!
o Zij frames al dan niet origineel, maar wel in de trend van de monster trucks
o Ook is het verplicht om met een Monster kap te rijden. Hieronder vallen de Ford F-150, Hummer, Jeep en Beetle kap. Hier geld ook dat uitzonderingen mogelijk zijn, door nieuwe ontwikkelingen.
o Elke wagen dient te zijn voorzien van 8 werkende schokdempers.

Baaninzetten:
Bij heat 1 zetten de rijders van de laatste heat de auto’s in.
Bij heat 2 zetten de rijders van heat 1 in enzovoort. Tijdens de race zal dit duidelijk vernoemd worden. Mensen die verzuimen baaninzet te doen, worden verwijderd uit de uitslag (hierover is geen discussie mogelijk). Dus baaninzetten, of je zorgt dat er een vervanger jou baaninzet verzorgt. Vaak is dit geen enkel probleem, dus geen reden om je zorgen over te maken. De baaninzetters horen minimaal 1 minuut voor aanvang van de wedstrijd op hun plaats te staan, en een zichtbaar hesje aandoen die op de post ligt. Dit is voor de veiligheid en is ook zeker verplicht!
De baaninzetters behoren tijdens de wedstrijd op hun plaats te blijven en mogen enkel een afgeslagen auto opnieuw proberen te starten, tot op zekere hoogte. Verder mogen zij geen reparaties uitvoeren, met het oog op veiligheid. Wanneer de auto niet gestart kan worden wordt deze buiten het circuit geplaatst en kan een helper de auto proberen te starten. Hierna dient de helper de auto naar de pits te brengen en vandaar uit kan de rijder het circuit weer betreden. Alleen de helpers mogen de auto naar de pitstraat / rennerskwartier terug brengen.
Niet toegestaan is om tijdens de wedstrijd auto’s te repareren langs de baan. Repareren mag alleen gebeuren in het rennerskwartier of in de pitstraat, ook weer vanwege de veiligheid.

Tanken:
Tanken is toegestaan tot het moment dat de auto’s naar de start worden geroepen ( 30 sec. signaal)
Indien binnen deze tijd nog getankt wordt, dient men vanuit de pitsstraat te starten.
Tijdens een heat of (sub-) finale mag niet worden bijgetankt. Let er bij het tanken goed op dat niet de halve tank overstroomt.

Motoren:
Per wedstrijd mogen door een rijder maximaal twee motoren worden gebruikt. Deze kunnen voor aanvang van de wedstrijd worden gemerkt. Niet toegestaan is om met meer dan 1 auto aan de wedstrijd deel te nemen. De auto waar men ‘s morgens mee aan de start verschijnt, dient de gehele dag te worden gebruikt.
Zenders:
AM, FM en 2,4 gHz zenders zijn toegestaan. Indien op AM of FM wordt gereden dienen deze ingeleverd te worden indien niet wordt gereden! De 2,4 gHz zenders mogen naar de sleutelruimte worden meegenomen.

Frequenties:
Iedere rijder dient na te streven om in het bezit te zijn van minimaal twee verschillende frequenties en deze bij de inschrijving te vermelden. Label van het frequentie bord halen, en om je antenne hangen, en na de heats e.d. terug hangen en zenders inleveren. Spectrum zenders hoeven niet ingeleverd te worden. Mocht je buiten de races om gebruik van je zender willen maken om bijvoorbeeld even iets in te stellen of iets dergelijks, meld dit dan even bij de wedstrijdleiding, dit is vaak geen probleem.
Straffen:
De volgende straffen kunnen door de wedstrijdleider worden uitgedeeld, maar we hopen dat dit niet nodig zal zijn:
Het opzettelijk van achter inrijden op voorliggers Stop – Go
Hinderen van snellere rijders Stop – Go
Het wegdrukken van deelnemers Stop – Go

De Stop – Go straf zal 2 maal worden opgelegd. Bij herhaling zal een diskwalificatie worden opgelegd, voor de betreffende heat.

“Stop – Go” houdt in, de pitsstraat binnen rijden wanneer de wedstrijdleider dit vraagt. Dan aan het eind van de pitstraat gaan staan en niet eerder vertrekken nadat hier toestemming voor gegeven wordt door de wedstrijdlijder.
Gedurende deze tijd mag er niets aan de auto worden gedaan, eventuele reparaties mogen pas na deze tijd.
Het aan de verkeerde zijde inrijden van de pitstraat wordt gestraft met 30 sec straftijd

Geluid:
De uitlaat keuze is vrij, ook qua geluid, maar houd het netjes, dus niet zonder demper,dus geen lekkende uitlaten, bochten en klemmen, als dit los gaat tijdens de wedstrijd, dit eerst verhelpen in de pits, en bij de 2e keer de wedstrijd verlaten. Dus zorg dat dit goed voor elkaar is. Aangezien de RC BMC in een manege wordt gereden zal de omgeving minder overlast hebben van jou uitlaat… de mensen IN de manege des te meer!

Brandstoffen:
De gebruikte brandstof mag bestaan uit de volgende bestandsdelen:
Loodvrije benzines
2 takt Oliën
NIET toegestaan zijn overige (speciale) brandstoffen zoals: avgas, octaan booster en race brandstoffen. Dit weer in verband met de veiligheid.

Aandrijving:
Een versnellingbak is bij de RC Bigscale Monsters Cross niet toegestaan.
Enkel 2WD op de achterwielen is toegestaan. Indien er voldoende animo is voor 4WD, dan zal daar eventueel een aparte wedstrijd voor kunnen worden gehouden.

Koppeling/Rem
De wagens moeten van een doeltreffende koppeling voorzien zijn en moet minimaal 1 goed werkende rem hebben. Indien de rem hapert of weigert, dient u voor de veiligheid van de baaninzetters, uw wedstrijd te staken.
ABS is toegestaan, de zg. gyro is verboden.

Body / Bumper / Spoiler:
De spoiler moet van zacht en flexibel materiaal vervaardigt zijn. De body dient de wagen ‘volledig’ af te dekken en dient van flexibel materiaal te zijn. Hierbij zijn Beetle, Ford F-150, Hummer en Jeep kappen te denken.
Bumpers mogen niet breder zijn dan de auto en mogen niet van staal, aluminium etc zijn vervaardigd. Scherpe randen aan de wagens zijn ook niet toegestaan.

Banden:
Alleen de z.g. Monster banden zijn toegestaan. Er geld een minimale diameter van circa 190mm. De FG Monster banden en Carson Commanche monster banden zijn onder andere toegestaan. Wel mogen banden naar wens gesneden worden. Heb jij nu een band waar je aan twijfelt, meld even welke band en velg je wilt gebruiken en we laten je weten of ze wel of niet mee kunnen doen.

Motorspecificaties:
Motortype: Één cilinder 2 takt, zogenaamde Reed en Reedcases zijn toegestaan.
Cilinderinhoud: Tot maximaal circa 32cc.
Krukas: Gedeelde as-constructie met een gesloten big-end.
Inlaat: Alleen open deck inlaatpoorten toegestaan, geen roterende inlaat.
Carburateur: Maximale doorlaat 13 mm.
Ontsteking; Mechanisch en vast( slechts verstelbaar met uitgeschakelde motor
Geen batterij gevoede ontsteking.
Koeling: Alleen luchtkoeling toegestaan.
Motorrestricties: Geen turbo of compressor. Geen variabele in –of uitlaat-timing.
Stopknop: De stopknop is verplicht en dient goed werkend op de motor te zijn bevestigd. Heb jij nu de knop om een bepaalde reden verplaatst, geef die locatie dan duidelijk aan!
Tank: FG en of Solo/Hormann tanks zijn toegestaan

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij het reglement kent en hier ook na te handelen
in die gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

RC Bigscale Monster Cross